Pozvánka
na
III. ročník Symposia sportovní medicíny
a dalších věd ve vrcholovém sportu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme zaslat pozvánku na III. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu, které se orientuje orientovaného na vrcholový sport, českou sportovní  a olympijskou reprezentaci, které se bude konat  pod záštitou Českého olympijského výboru od čtvrtka do soboty 2. 4. – 4. 4. 2015, opět v multifunkčním centru v Dříteči nedaleko Kunětické Hory.

Informace pro pasivní účastníky je uveřejněna na stránkách Českého olympijského výboru www.olympic.cz, Medicínského týmu české sportovní reprezentace, www.mtcsr.cz, Sportklinik, www.sportklinik.cz,  Centrum pohybové medicíny, www.cpmchodov.cz a Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, www.czzsr.cz.

Pro přihlášení Vaší přednášky a eventuální konzultaci k aktivní účasti kontaktujte MUDr. Jaroslava Větvičku: jaroslav.vetvicka@uvn.cz, tel. 00420 777781026.

Vystavovatelé a přednášející firemní přednášky se mohou obracet na MUDr. Jiřího Neumanna, dr.neumann@tiscali.cz, tel.00420 604935240.

Administrativní a technické zajištění, včetně ubytování  konzultujte s Ing. Adamem Jelínkem, adam.jelinek@sportklinik.cz, tel. 00420 777851405.

Program a odborná sdělení z II. ročníku najdete na stránkách www.olympic.cz.

Symposium  se bude zabývat nejen úzkou lékařskou problematikou, ale opět bude zasahovat  do příbuzných oblastí, které jsou nezbytné při zajišťování potřeb české sportovní reprezentace.  Pro rok 2015 se organizátoři dohodli s Českou společností tělovýchovného lékařství na lepším rozdělení termínů, kdy tradiční Dny TVL se budou konat v podzimním termínu 2015. Organizátoři obou akcí si od této úpravy slibují vzájemné programové obohacení a vyšší účast.

Na symposiu zazní přednášky z těchto oblastí:

 • Zdravotní a fyziologické aspekty účasti českých sportovců na OH 2016  Rio (klimatické podmínky, časový posun, podmínky v místě Her, atp.)
 • Sportovní ortopedie a traumatologie
 • Sportovní výživa a pitný režim
 • Léčebná rehabilitace při sportovních poraněních
 • Fyzioterapie ve vrcholovém sportu
 • Fyziologie a patologie ve sportu
 • Lékařské sportovní prohlídky
 • Antidoping, rozbor zajímavých kasuistik
 • Psychologie ve sportu
 • Nové metody a postupy v praxi vrcholového sportu

Budou přednesena sdělení  jak ze  servisních odborných pracovišť, tak z akademické sféry. Opět bude otevřen prostor pro sdělení z tréninkové i soutěžní praxe. Přednáškový čas bude poskytnut  také firmám , jejichž nabídka by mohla být využitelná ve vrcholovém sportu.

Komu je symposium určeno:

 • Lékařům, fyzioterapeutům a masérům působící ve vrcholovém sportu, zvláště členům realizačních týmů a sportovních klubů
 • Trenérům a dalším spolupracujícím odborníkům.
 • Odborníkům z akademické sféry a servisních pracovišť působících ve vrcholovém sportu
 • Studentům sportovních oborů a škol
 • Dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti
 • Sportovcům samotným

Hlavní pořadatelé:

 • Centrum pohybové medicíny
 • Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace
 • Sportklinik
 • Medicínský tým české sportovní reprezentace
 • Za účasti vynikajících sportovců a předních trenérských osobností

   Za organizační výbor:
MUDr. Jaroslav Větvička         
MUDr. Jiří Neumann        
Prof.PaedDr. Pavel Kolář, PhD.