Medicínský tým české sportovní reprezentace je sdružení, které se zakládá za účelem prosazování potřeb zdravotního zabezpečení českého vrcholového sportu a české sportovní reprezentace. Podílí se na tvorbě koncepcí vrcholového sportu a jeho zdravotního zajištění. Úzce spolupracuje s Českým olympijským výborem a jeho Lékařskou komisí.


Aktuality